Szervezetfejlesztés
és csapatépítés

“Az egymásra találás a kezdet,
az együttmaradás már haladás,
együtt dolgozni siker.”
Henry Ford

Az Enneagram módszerének elsajátításával, a vezetők képesek az együttműködés újabb szintjére emelni csapatukat. Használata könnyen elsajátítható és tartós változásokhoz vezet. Fejlesztően hat a szervezeti és vezetői kultúrára. Világossá teszi az egyéni motivációk legmélyebb összefüggéseit, rávilágít a kommunikáció és a motiváció új, eddig feltáratlan perspektíváira.

Enneagram Modulok

1. KULCS ÖNMAGUNKHOZ

Célunk, hogy résztvevőink felismerjék személyes karakterük jellemző tulajdonságait, a karakterükből fakadó önkorlátozó szokásaikat, ösztönös automatizmusaikat, lehetőséget kapva ezek megértésére, elfogadására és átalakítására.

TOVÁBB A RÉSZLETEKRE

2. KULCSOK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ

Célunk ezúttal az, hogy személyes karakterünk fejlődési irányának, illetve a stresszhelyzetekben való viselkedési stratégiánk megismerése révén jobban megértsük és harmonizáljuk társas kapcsolatainkat és a jövőnket formáló elképzeléseinket. Ugyanakkor fókuszálunk az adott karakternek megfelelő motiválására és a megfelelő visszajelzésre is.

TOVÁBB A RÉSZLETEKRE

3. KULCS A VEZETÉSHEZ

A programmal a vezetői hivatás elmélyítését célozzuk meg. Ennek a merőben új, mély önreflexión alapuló szemléletnek az  elsajátításával a vezetők egy magas kohézióra épülő csoportdinamikát képesek munkatársaikkal kialakítani. Egy új vezetői stílus alakul ki, amelynek hatására jelentősen eredményesebbé válik többek között a döntéshozás, a konfliktuskezelés és az asszertivitás.

TOVÁBB A RÉSZLETEKRE

ENNEAGRAM 1 –
KULCSOK ÖNMAGUNKHOZ

A program célja

Célunk, hogy résztvevőink felismerjék személyes karakterük jellemző tulajdonságait, a karakterükből fakadó önkorlátozó szokásaikat, ösztönös automatizmusaikat, lehetőséget kapva ezek megértésére, elfogadására és átalakítására.

A program leírása

A program egy precíz, hatékony és gyakorlatorientált rendszert tesz elérhetővé a résztvevők számára a tudatosság, a személyes és a vezetői képességek  fejlesztésére. Kilenc alapvető világnézet, kilenc különböző működési mód feltárásán keresztül segíti a belső egyensúly, az önelfogadás és mások elfogadásának elmélyítését. Az Enneagram nem személyiség tipológia, ezért az ember működése tekintetében nem a „hogyan”-okra mutat rá, hanem az annál sokkal mélyebben található belső motivációkra, a „miért”-ekre.

A WORKSHOP

MENETE

 • max. 24 fő/program
 • 2 egymást követő nap
 • időtartam: 9:00-16:00-ig
 • szervezeten kívüli helyszín

AMIT MEGISMERÜNK

 • személyes karakterünket,
 • jellemző tulajdonságainkat,
 • negatív, önkorlátozó szokásainkat,
 • ösztönös életstratégiáinkat, automatizmusainkat,
 • fentiek elfogadását, megértését,
 • tudatos, pozitív átalakításukat.

AMIT GYAKOROLUNK

 • különböző élethelyzeteket,
 • automatikus viselkedési mintáink tudatosítását,
 • ezek meghaladásának lehetőségeit,
 • saját karakterünk beazonosítását,
 • mások karakterének felismerését.

EREDMÉNYEK, AMIKET ELÉRÜNK

EGYÉNI SZINTEN

 • megerősödünk egyéni adottságaink, képességeink és tálentumaink terén,
 • a személyes hatékonyság és teljesítmény újabb fokozatai tárulnak fel előttük,
 • megerősödik a belső egyensúlyunk, a felelősségvállalásunk és önazonosságunk,
 • egymás jobb megismerése révén mélyülnek kapcsolataink, javul az együttműködésünk.

VEZETŐI SZINTEN

 • felismerjük és tudatosan mentoráljuk munkatársaink alapkarakterében rejlő erősségeit,
 • rálátunk eddig kihasználatlan képességeikre és jártasságaikra,
 • megismerjük mélyebb törekvéseiket és motivációikat,
 • könnyebben felismerjük munkatársaink öntudatlan hárító mechanizmusait, ezzel segíthetjük őket a továbblépésben.

SZERVEZETI SZINTEN

 • csökken az ítélkezés, a kritika és a széthúzás,
 • ezek helyére fokozatosan az őszinteség, az egymás iránti tolerancia és megértés lép be úgy a belső, mint a külső kapcsolatok terén,
 • a személyes feszültségek kezelésének új, hatékony módja válik elérhetővé,
 • a pozitív életszemléletben való megerősödés kreatív energiákat szabadít fel, és ezzel a szervezet teljesítményének és stabilitásának növekedéséhez vezet.

ENNEAGRAM 2 –
KULCSOK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ

A program célja

Célunk ezúttal az, hogy személyes karakterünk fejlődési irányának, illetve a stresszhelyzetekben való viselkedési stratégiánk megismerése révén jobban megértsük és harmonizáljuk társas kapcsolatainkat és a jövőnket formáló elképzeléseinket.

A program leírása

Fókuszunk az egész program alatt a karakterek fejlődési ívének (integrációs irányainak), megismerésén van. Tesszük ezt azért, hogy stresszhelyzetekben való viselkedés és a konfliktuskezelési stratégiák jobb megismerésével eszközöket kapjunk a látszólag velünk ellentétesen, vagy ellenségesen viselkedő embertársaink megértéséhez, a konfliktushelyzetek kibékítéséhez. Meghatározzuk a karakterünkkel összhangban lévő együttműködési irányelveket, illetve kitérünk ezek lehetséges csapdáira is.

A WORKSHOP

MENETE

 • max. 24 fő/program
 • 2 egymást követő nap
 • időtartam: 9:00-16:00-ig
 • szervezeten kívüli helyszín

AMIT MEGISMERÜNK

 • a dezintegrációt, vagyis a karakterek viselkedését stresszhelyzetben,
 • hogyan és miből ismerhetjük fel, hogy stresszben vagyunk,
 • a stresszkezelés módját a különböző karakter típusoknál,
 • az integrációt, vagyis a karakterek személyes fejlődési útját.

AMIT GYAKOROLUNK

 • stresszes élethelyzetek kezelését, meghaladását,
 • az automatikus stresszes viselkedési mintáink tudatosítását, és ezek meghaladásának lehetőségeit, módszereit,
 • konkrét módszereket a 9 különböző viselkedési mód kezelésére.

EREDMÉNYEK, AMIKET ELÉRÜNK

EGYÉNI SZINTEN

 • felismerjük a fő stresszfaktorainkat, vagyis, hogy mikor és mitől kerülünk stresszes állapotba, és azt, hogy mik a karakterünknek legjobban megfelelő módszerek a stressz kezeléséhez,
 • kibontakozik karakterünk személyes fejlődési iránya, így megerősödött bizalommal és lelkesedéssel tekinthetünk a jövőnk felé,
 • eszközöket kapunk személyes konfliktusaink eredményesebb rendezéséhez, ezek jövőbeli meghaladásához.

VEZETŐI SZINTEN

 • hatékonyabban képesek kezelni a csapatukban felmerülő konfliktusokat, nézeteltéréseket,
 • a felismeréseink révén pontosabban személyre szabhatják munkatársaink munkakörét és képzési terveit,
 • az egyéni fejlődési utak ismeretében tovább finomíthatják a motivációs, értékelési és visszajelzési módszereiket.

SZERVEZETI SZINTEN

 • a megszerzett ismeretek alkalmazása révén fejlődik az emberek érzelmi intelligenciája, ami jelentősen hozzájárul a szervezeti klíma pozitív változásához,
 • az önismeretben való fejlődés bátorságot ad az önazonos viselkedéshez, és ennek eredményeként az elköteleződés, az ambíció és a törekvés új, magasabb minőségében nyilvánul meg,
 • az emberek mélyebben és tudatosabban kapcsolódnak saját magukhoz és egymáshoz, és ezáltal a szervezeti kultúrában egy jelentős és pozitív transzformáció veszi kezdetét.

ENNEAGRAM 3 –
KULCS A VEZETÉSHEZ

A program célja

A programmal a vezetői hivatás elmélyítését célozzuk meg. Ennek a merőben új, mély önreflexión alapuló szemléletnek az elsajátításával a vezetők egy magas kohézióra épülő csoportdinamikát képesek munkatársaikkal kialakítani. Egy új vezetői stílus alakul ki, amelynek hatására jelentősen eredményesebbé válik többek között a döntéshozás, a konfliktuskezelés és az asszertivitás.

A program leírása

Az Enneagram vezetői alkalmazása lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy megértsék a 9 különböző vezetői paradigmát és a hozzájuk kapcsolódó vezetői erősségeket, valamint ezek lehetséges kihívásait. A 9 különböző típusú vezetői karakter viselkedésen túl arra is rámutatunk, hogy mi szolgálja a legjobban a fejlődésüket.

A WORKSHOP

MENETE

 • max. 24 fő/program
 • 1 nap
 • időtartam: 9:00-16:00-ig
 • szervezeten kívüli helyszín

AMIT MEGISMERÜNK

 • a 9 különböző vezetési stílust,
 • a 9 vezetési stílus erősségeit és kihívásait,
 • hogyan adhatunk visszajelzést a különböző vezető típusoknak,
 • a 9 típushoz tartozó döntéshozási és időmenedzsment sajátosságokat.

AMIT GYAKOROLUNK

 • a döntéshozási módszerek alkalmazását,
 • a hitelesség és önazonosság megnyilvánulását különböző élethelyzetekben,
 • a személyes és szakmai célok összehangolását.

EREDMÉNYEK, AMIKET ELÉRÜNK

EGYÉNI SZINTEN

 • megszületik egy új „vezetői tudatosság”, amely támogatja a hitelességben és az önazonosságban való növekedésünket,
 • a letisztuló személyes célok és tervek könnyebben összhangba hozhatók a szervezeti jövőképpel,
 • az elsajátított ismeretek biztosítják a szakmai készségek fejlődését ugyanúgy, mint a személyes paradigmaváltáshoz szükséges önismeretet és tudatosságot.

VEZETŐI SZINTEN

 • egy új motivációs nyelv születik meg, mely képes áttörni az egyes emberek ellenállását és szabad utat engedni a fejlődésnek és változásnak,
 • mivel a „miért” szemlélet kerül a fókuszunkba, így a vezetői döntéseink stabilabbá, következetesebbé válnak,
 • az úgynevezett „nehezebb” emberekkel is hamarabb szót értünk, könnyebbé válik megértésük, kezelésük és motiválásuk is.

SZERVEZETI SZINTEN

 • egy biztonságos és őszinte hangulatú keretrendszer alakul ki, melyen belül szabadon mozognak az egyes emberek, felvállalva véleményüket, értékeiket és innovatív ötleteiket,
 • a munkatársak mély motivációinak és esetleges félelmeinek a felismerése révén egy ösztönző csoportdinamikát alakíthatunk ki, amely támogatóan hat az egymásért való felelősségvállalásra és az elköteleződésre egyaránt,
 • a módszerek kiterjesztése a szervezet külső kapcsolataira új, tartalmasabb, felelősségteljesebb együttműködési perspektívákra adhat lehetőséget.

A vállalati tréningek tematikáját és struktúráját mindig a megrendelő igényeihez igazítjuk,
amelynek részleteit személyes találkozó alkalmával egyeztetjük.

Kérjen ajánlatot