A vezetői típusok az Enneagram tükrében

Az Enneagram egy karaktertipológia, mely a 20-ik század egyik leghatékonyabb átalakulási eszköze magánszemélyek és szervezetek számára. Míg számos teszt és felmérés segít az embereknek megérteni saját magukat és felfedezni a személyiségük erősségeit, az Enneagram ennél sokkal mélyebbre megy és a karakter szintjén ad támpontokat. A karaktert egyszerűen úgy tudjuk elképzelni, mint egónk gyökerét. Az Enneagram egy térképet ad az emberi pszichéről, feltárja a mély motivációkat és a “hogyan” helyett a “miért”-ekre fókuszál.

Az Enneagram kilenc karaktertípust különböztet meg. Egyértelműen és érthetően feltárja az egyes típusok közötti kölcsönhatásokat. Bár mindannyiunkban megtaláljuk mind a kilenc típust, mégis az egyik közülük domináns és ehhez a karakterhez egyedülálló ajándékok és kihívások társulnak.

A karaktertípus megértése révén elengedhetem a szokásos mintákat, és tisztábban látom a képességeimet, jobban ki tudom használni az erősségeimet. Ahogy egyre tisztább képet kapok saját karakteremről, egyre világosabban látom a fejlődési lehetőségeket, és vezetőként a legjobb oldalamat tudom kamatoztatni. Érthetővé válnak a zsigeri reakcióim, szokásaim, automatizmusaim, ösztönös reakcióim és az, ahogyan a munkatársaim látnak engem.

Olyan fokú tudatosságra teszek szert, mely megszabadít az önkorlátozó, visszatartó, automatikusan ismétlődő mintáktól. Lehetőségem nyílik ugyanis ezeket észrevenni, megérteni és a megfelelő eszközök segítségével átalakítani. Így nem csak saját magam, de munkatársaim viselkedését, reakcióit is jobban megértem és a saját motivációs nyelvükön tudom őket lelkesíteni.

1. típus: A reformer

Az 1-es típusú vezetők nagyon kevés lehetőséget hagynak a hibázásra. Bíznak abban, hogy mások is ugyanúgy képesek feladataikat a normáknak megfelelően végrehajtani, ugyankkor kihívást jelent számukra a delegálás. Ahogy egyre tudatosabbá válnak erre a mintára, úgy képesek egyre inkább mások mentoraivá válni. Megtanulnak bízni mások képességeiben, és értékelni mások befektetett munkáját, ez által is kevesebb terhet vállalva.

2. típus: A segítő

A 2-es típusú vezetőket csapdába ejtheti az a vágy, hogy szükség legyen rájuk, főleg a támogatásukra. A “mindig kedves vagyok” viselkedés, mint például a hízelgés és a túlzott nagylelkűség, gyakran megakadályozza őket abban, hogy szilárd álláspontot képviseljenek. Ahhoz, hogy hatékony és igazán önzetlen vezető legyen, a 2-es karakternek abba kell hagynia azt, hogy folyamatosan másokról gondoskodik, míg a saját szükségleteit háttérbe szorítja. Fel kell ismernie, hogy a saját igényei ugyanolyan fontosak, mint a munkatársai igényei.

3. típus: Az Eredményes

Amikor a 3-as típusú vezetők még nem ismeri fel saját karakterüket, akkor abban a hitben élhetnek, hogy ők azonosak az elért eredményeikkel. Így állandóan azt próbálják bebizonyítani a külvilágnak, hogy sikeresek és talpraesettek. Szeretik a munkájukat, ezért hajlamosak túlhajszolni magukat, miközben a magánéletükre már nem fordítanak annyi időt és energiát. A 3-as típusú vezető legnagyobb felismerése, hogy elfogadja saját magát olyannak amilyen, függetlenül az elért eredményektől, és megtalálja saját magában a valódi értékeket. Ez által válhat valóban igazi és inspiráló vezetővé, anélkül, hogy a “mindig ragyogó csillag” lenne. Az erejét és tehetségét egy motivátori szerepbe tudja kamatoztatni, és ez előnyös a csapat és a szervezet számára is.

4. típus: Az individualista

A 4-es típusú vezetők gyakran küzdenek azzal a problémakörrel, hogyan tudnak megfelelően beilleszkedni akár a saját családjukba, a szervezetükbe vagy a társadalomba. Ez gyakran vezet elkülönüléshez. A 4-es vezető alapállapota, hogy “különlegesnek” vagy “egyedinek” érzi magát. Ahhoz, hogy hatékony vezető legyen, el kell engednie a saját “belső történetét”, és be kell lépnie egy csapat és egy szervezethez való tartozás érzésébe. Amint ez megtörténik, képes lesz megajándékozni a szervezetet kreatív és intuitív erejével, és egy szárnyaló vezetővé válik.

5. típus: A kutató

Az 5-ös típusú vezetők gyakran úgy jelennek meg, mintha távol lennének a csapatuktól.  Valójában minden apró részletre odafigyelnek. Legbelül egy tudattalan félelem van, hogy nem elég a tudásuk ahhoz a pozícióhoz vagy területhez, amelyért felelnek. Hitével ellentétben az 5-ös típusú vezető rendkívül intelligens, és biztos valamely terület szakértőjévé vált. Általában ezen a területen keresztül kapcsolódik a munkatársaihoz. Amint meghozza azt a döntést, hogy a megszerzett tudása elegendő a munkájához és a pozícióhoz, amelyet betölt, tudását képes a szervezet szolgálatába állítani, így több energiája lesz és növekszik a népszerűsége.

6. típus: A lojális

A 6-os típusú vezető a “ragasztó”, amely együtt tartja a csapatot. Kiváló hibaelhárító és tervet készít minden lehetséges jövő variációra. Ez abból a bizamatlanságból származik, hogy ő maga útmutatás és támogatás nélkül marad. Legjobb formájában a 6-os vezető elengedte a gyanakvását és bizalomteljes erővel vezeti a csapatot. Erőssége, hogy képes minden részletre odafigyelni, csapata és szervezete sikeres legyen. Ő egy született vezető, mindazon által ezért keményen és odaadóan meg is dolgozik.

7. típus: A rajongó

A 7-es típusú vezető jó látnok és számtalan új ötletet generál. Kielégíthetetlen vágyat érez új tapasztalatok, élmények megszerzésére, és látszólag hiányzik belőle a félelem. Számára kihívás az, hogy ragyogó ötleteit megvalósítsa, mivel figyelmét könnyen elvonják a következő nagy projektek. Fontos, hogy ennek tudatában legyen, priorizáljon és fontolja meg, mibe fekteti bele az energiáját. Ha ezt meglépi, akkor erőfeszítéseinek meglesz a gyümölcse, mert képességei által fényes jövőképet tud teremteni a csapata és a szervezete számára.

8. típus: A kihívó

A 8-as típusú vezető könnyen kijön a sodrából, ha azt érzi, hogy valaki más irányítani akarja őt. Ilyenkor hangos és dühös tud lenni, de haragja gyorsan csillapódik, amint helyreállítja a rendet. Amikor képes lazítani és átadni magát a folyamatoknak, akkor a természetes ereje összekapcsolódik a védelmező képességével, és megmutatja a hatalmas szívét és a nagyvonalúságát.

Erős, határozott vezető, aki képes hegyeket megmozgatni egy cél érdekében.

9. típus: A békefenntartó

A 9-es típusú vezető általában laza és kedves, míg környezetében folyamatosan a békére és a harmónia törekszik. A béke megőrzése érdekében néha hajlamos visszavonulni és elkerülni a konfliktust. Amint erről a mintáról lemond és kapcsolódik saját valós igényeihez, meglátja a saját valódi erejét is. Olyan vezetővé tud válni, aki a konfliktus helyett a konszenzusra törekszik, és aki a részletek helyett az egészet látja.